Mark Levinson No. 326 S

Przedwzmacniacz Dual-Mono

 

Przedwzmacniacz No. 326 S wywodzi się bezpośrednio z chwalonego przez najsurowszych krytyków, słynnego przedwzmacniacza No. 32 Reference. No. 326 zawiera obwody audio, sterowanie, architekturę i opcję wejścia phono bazujące na konstrukcji No.32. Niektóre układy, np. regulacji wzmocnienia, są identyczne jak w modelu referencyjnym.

Te walory można znaleźć również w modelu No. 320 S, ale No. 326 S dodatkowo wykazuje się zastosowaniem w głównej płytce nadzwyczajnego materiału Nelco N4000-13SI, dzięki któremu brzmienie osiąga jeszcze większą detaliczność, otwartość i głębię sceny, którą docenią audiofile na całym świecie.

 

No. 326 S to konstrukcja zintegrowana w jednej obudowie, w której odseparowano obwody audio, sterowania i układy zasilania – podobnie skutecznie jak w dwuczęściowym No. 32. Wewnątrz No. 326 S, wymienione sekcje są fizycznie oddzielone i ekranowane stalowymi boksami, zabezpieczającymi przed interferencjami magnetycznymi i elektrostatycznymi. Filtrowane napięcie zmienne jest prowadzone daleko od sekcji audio, zapewniając jej pracę w komfortowych, niezakłóconych warunkach, koniecznych dla uzyskania doskonałego dźwięku.

 

Wiele wysokiej klasy urządzeń audio potrzebuje dla osiągnięcia najlepszych rezultatów czystego, bezszumowego zasilania. Niestety, zwykle zasilanie napięciem zmiennym, dostępnym w domowym gniazdku, nie spełnia tych wymagań. Współczesne domowe urządzenia, takie jak lodówki, telewizory i komputery, często i gęsto zaśmiecają linie zasilające szumami, przepięciami i innymi zakłóceniami, które utrudniają najlepszym obwodom audio wspiąć się na szczyty ich możliwości.

 

Aby zredukować ten negatywny wpływ, No. 326 zawiera cały szereg efektywnych rozwiązań izolujących i obniżających szumy zasilania. Napięcie z sieci jest filtrowane natychmiast po pojawieniu się w obudowie urządzenia. Sekcje audio i sterowania mają całkowicie niezależne zasilacze, każdy z własnym transformatorem toroidalnym. Transformator sekcji audio jest wyposażony w klatkę Faraday’a, sekcja ta pracuje z dwoma stopniami aktywnej stabilizacji napięcia. Stopień wysokonapięciowy absorbuje zmiany temperatury, podczas gdy drugi stopień gwarantuje szybkość dostarczania czystej mocy.

 

Opierając się na zaawansowanej koncepcji dual-mono, No. 326 wykazuje się doskonałą separacją kanałów i wynikającym stąd nadzwyczaj precyzyjnym lokowaniem dźwięków na stereofonicznej scenie. Obydwa kanały mają całkowicie niezależne zasilacze, obwody sterowania i obróbki sygnału. Co więcej, obwód audio każdego kanału jest ulokowany w odseparowanej części obudowy. Tak konsekwentna izolacja obydwu kanałów pozwala kreować żywe, bogate, trójwymiarowe obrazy dźwiękowe.

 

Dla jeszcze lepszej izolacji, No. 326 dezaktywuje niewykorzystywane w danym momencie wejścia, aby zapobiec interferencjom od innych podłączonych urządzeń. Kiedy wejście jest nieaktywne, No. 326S odłącza tor sygnału i masy, eliminując szumy generowane przez pętlę masy powstającą pomiędzy No. 326 S i innymi podłączonymi urządzeniami. W rezultacie sygnał płynie przez No. 326 S bez żadnych interferencji.

 

Dwa, opracowane specjalnie przez Mark Levinsona, regulatory wzmocnienia, kontrolują poziom głośności z niezrównaną dokładnością i neutralnością dla samego brzmienia. Skonstruowane na bazie płytek z materiału Arlon 25N z lokalnymi zasilaczami i kondensatorami, moduły te pozwalają na najdelikatniejsze zmiany poziomu sygnału w użytecznym zakresie. Montowane powierzchniowo, precyzyjne rezystory prowadzą regulację w krokach co 1 dB do poziomu 23 dB, i w kroczkach 0,1 dB powyżej 23 dB.

 

Inaczej niż inne przedwzmacniacze stereofoniczne, No. 326 S został zaprojektowany tak, aby mógł współpracować z procesorami wielokanałowymi. Specjalny tryb „surround-sound-processor” pozwala „unieruchomić” regulację wzmocnienia w No. 326 S, aby funkcję tę spełniał procesor wielokanałowy. Bez żadnych interferencji ze strony No. 326S, procesor wielokanałowy może ustalać poziom głośności we wszystkich kanałach.

 

Zestaw podłączeń obejmuje trzy pary wejść zbalansowanych (XLR) i cztery niezbalansowanych (RCA). Sygnały z wejść niezbalansowanych są jednak zamieniane na zbalansowane (symetryzowane) zaraz po ich wejściu do urządzenia, i przesyłane / obrabiane dalej już konsekwentnie jako zbalansowane, aż do wyjść. Wyrafinowana i precyzyjnie zrealizowana koncepcja zbalansowanego toru pozwala dostarczyć do końcówki mocy sygnał w doskonałej kondycji.

 

Opcja phono, bazująca na układzie zaczerpniętym z modelu No. 32, zawiera dwa kanały pierwszorzędnej korekcji dla najbardziej wymagających miłośników winylu. Zainstalowany układ zostaje automatycznie rozpoznany przez No. 326 S i przyporządkowany wejściu numer 7. Moduły, współpracujące z działającym w No. 326 S oprogramowaniem, można w dużym stopniu konfigurować i kalibrować pod kątem konkretnej wkładki gramofonowej.

 

Tylny panel zawiera też wyjścia – główne i do nagrywania, a także dwa porty komunikacji, które pozwalają pracować w systemie sterowania Mark Levinson Link.

 

Duże frontowe pokrętło wyboru źródeł pozwala na szybką selekcję wejść; kiedy to jest już wybrane, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk na panelu (lub na pilocie), aby wejść w menu „ustawienie wejść” i przypisać mu własną nazwę, ustalić jego czułość, maksymalny poziom głośności (lub – początkowy poziom głośności) (Master-volume-level-offset), a także skojarzyć wyjście do nagrywania z konkretnym wejściem.

 

Idąc tropem No. 32, No. 326 S spełnia i przekracza wszelkie oczekiwania, jakie można mieć względem nowoczesnego przedwzmacniacza stereofonicznego. Jego elastyczna koncepcja, zawierająca siedem wejść poddających się indywidualnemu konfigurowaniu, odseparowane wyjścia główne i do nagrywania, i możliwość pełnej integracji w systemie wielokanałowym, pozwalają na zastosowanie w najróżniejszych i najbardziej skomplikowanych sytuacjach, zarówno w audiofilskich systemach stereofonicznych, jak też w rozbudowanych instalacjach kina domowego.

 

Najważniejsze zalety:

 

- Główna płytka drukowana Nelco N40000-13SI

- Siedem wejść gotowych do indywidualnego konfigurowania

- Odseparowane wyjścia główne i do nagrywania

- Trzy wejścia zbalansowane (XLR)

- Cztery wejścia niezbalansowane (RCA)

- Możliwość pełnej integracji z procesorem surround

- Zaawansowany układ dual-mono

- Maksymalna izolacja kanałów

- Niezależne zasilacze dla sekcji audio i sterowania, każdy z własnym niskoszumowym transformatorem toroidalnym.

- Efektywne rozwiązania izolujące i minimalizujące szumy.

- Filtrowanie napięcia sieciowego

- Dwa aktywne stopnie stabilizacji napięcia podawanego do układów

- Ekranowanie transformatora klatką Faraday’a dla odseparowania napięcia zmiennego

- Niezależne obwody audio, sterowania i zasilania dla każdego z kanałów

- Dwa odseparowane moduły skokowej regulacji wzmocnienia

- Dezaktywacja niewykorzystywanych wejść dla eliminacji zakłóceń z pętli masy

- Zamiana sygnałów niezbalansowanych na zbalansowane za wszystkimi wejściami RCA

- Intuicyjne menu ustawień wejść

- Duży wyświetlacz

- Dwa porty komunikacji Mark Levinson Link

- Port komunikacji RS-323

- Wyjście triggera

- Wejście dla sterowania IR

- Opcja płytki phono